Početna > O sudovima > Osnovni sudovi > Pregled organizacije > Osnovni sud u Vranju >

Osnovni sud u Vranju

Adresa: V Kongresa br. 2, Vranje
Predsednik suda: Stojadin Stanković
Telefon:
Centrala: 017/423-990
Sekretar suda: 017/422-395
Faks: 017/422-395
E-mail: uprava@vr.os.sud.rs
Web sajt: www.vr.os.sud.rs
Bankovni račun: 840-989621-47
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Vreme prijema stranaka:

  • parnična pisarnica: 09:00 - 14:00
  • krivična pisarnica: 09:00 - 14:00
  • izvršna pisarnica: 07:30 - 15:30
  • referent za overu: 09:00 - 13:30
  • sudska uprava: 09:00 - 13:00
  • V.F. predsednika suda: četvrtkom, 10:00 - 13:00