Osnovni sud u Novom Sadu

Adresa: Sutjeska br. 3
Predsednik suda: Anđelka Stanojević
Telefon:
Centrala: 021/4876-100
Uprava: 021/4876-363
Faks: 021/451-071
E-mail: uprava@ns.os.sud.rs
Web sajt: www.ns.os.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Brojevi računa:
Takse: 840-29663845-79 ; broj modela 97 ; poziv na broj 26-223-106399502
Depozit: 840-283802-91
Kazne i troškovi postupka: 840-29629845-35

Zemnjišno-knjižni odsek Osnovnog suda u Novom Sadu
Adresa: Jevrejska br. 21
Telefon: 021/472-2280

Vanparnični odsek Osnovnog suda u Novom Sadu
Adresa: Bulevar Oslobođenja br. 56
Telefon: 021/417-627