Početna > O sudovima > Osnovni sudovi > Pregled organizacije > Osnovni sud u Pančevu >

Osnovni sud u Pančevu

Adresa: Vojvode Radomira Putnika 13-15, 26101 Pančevo
PAK: 300205
Pedsednik suda: Jasmina Petrović
Telefon:
Centrala: 013/344-366
Uprava: 013/345-481
Faks: 013/346-044
E-mail: uprava@pa.os.sud.rs
Web sajt: www.pa.os.sud.rs
Radno vreme: 7:30 - 15:30
Razgledanje sudskih spisa: 10:00 - 14:00
Overa potpisa i prepisa: 8:00 - 14:30
Prijem pismena: 8:00 - 15:30
Sudska jedinica u Kovačici
Adresa: Maršala Tita 52, 26210 Kovačica
PAK: 308103
Telefon (centrala): 013/661-143
Faks: 013/662-143
Radno vreme: 7:30 - 15:30
Razgledanje sudskih spisa: 10:00 - 14:00
Overa potpisa i prepisa: 8:00 - 14:30
Prijem pismena: 8:00 - 15:30
Kancelarija za prijem pismena i overu isprava i potpisa u Alibunaru
Adresa: Trg slobode 14, 26310 Alibunar
PAK: 305002
Telefon (centrala): 013/641-165
Radno vreme: 7:30 - 15:30