Виши суд у Сремској Митровици

Адреса: Светог Димитрија бр.39, 22000 Сремска Митровица
Председник суда: Владислава Свилокос
Телефон: 022/600-100
Факс: 022/600-126
Е-mail: uprava@sm.vi.sud.rs
Председник суда прима странке сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова
Писарница суда прима странке сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова

Преузмите информатор о раду Вишег суда у Сремској Митровици