Privredni sud u Zrenjaninu

Adresa: Kej 2. oktobra br. 1, Zrenjanin
Predsednik suda: Radomir Radojčić
Telefon: 023/561-929, 023/566-533
Faks: 023/561-929
E-mail: uprava@zr.pr.sud.rs
Web sajt: www.zr.pr.sud.rs
Računi:
Sudske takse: 840-29698845-33
Kazne i troškovi: 840-29681845-11
Depozit: 840-301802-23
Radno vreme sa strankama: 08:00 – 15:00