Privredni sud u Valjevu

Adresa: ul. Karađorđeva br. 48a, Valjevo
Predsednik suda: Jasmina Igić-Matić
Telefon: 014/222-144, 014/222-170
Telefon i faks: 014/235-649
E-mail: uprava@va.pr.sud.rs
Rad sa strankama: 07:30 – 15:30

Sudska jedinica u Loznici
Аdresa: ul. Jovana Cvijića 66, Loznicа
Račun za sudske takse: 840-29696845-19
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Stranke se ne primaju u sudskoj jedinici.