Privredni sud u Čačku

Adresa: ul. Cara Dušana br. 6, Čačak
V.F. Predsednika suda: Zorica Milivojčević
Telefon:
Sudska uprava (telefon i faks): 032/227-251, 032/515-0014
Parnična pisarnica (telefon i faks): 032/515-0025, 032/227-223
Izvršna pisarnica: 032/515-0026
Stečajna pisarnica: 032/515-0027
E-mail: uprava@ca.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 09:00 - 15:00