Privredni sud u Nišu

Adresa: ul. Svetosavska br. 7a, Niš
V. F. predsednika suda: Olivera Jovanović
Telefon: 018/522-130, 018/520-451
Faks: 018/523-458
E-mail: uprava@ni.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15.30
Rad sa strankama: 10:00 - 13.00