Privredni sud u Nišu

Adresa: Svetosavska 7a, Niš
Predsednik suda: Božidar Stanković
Telefon: 018/522-130, 018/520-451
Sekretar suda: 018/522-130, 520-451 lokal 1
Upravitelj pisarnice: 018/522-130, 520-451 lokal 112
Parnična pisarnica: 018/522-130, 520-451 lokal 112
Izvršna pisarnica: 018/522-130, 520-451 lokal 123
Stečajna pisarnica: 018/522-130, 520-451 lokal 124
Faks: 018/523-458
E-mail: uprava@ni.pr.sud.rs
Веб сајт: www.ni.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 10:00 - 13:00

Sudske takse: 840-29702845-61
Depozit: 840-305802-51
Kazne i troškovi: 840-29685845-39

Predsednik suda prima stranke sredom od 10:00 do 13:00 časova, uz predhodno zakazivanje putem telefona 018/522-130 i 520-451 lokal 1, kod administrativno-tehničkog sekretara suda.