Privredni sud u Leskovcu

Adresa: ul. Bulevar oslobođenja br. 2, 16000 Leskovac
Predsednik suda: Zoran Simić
Telefon: centrala 016/230-502
Telefon i faks: 016/243-209
Faks: 016/244-330
E-mail: uprava@le.pr.sud.rs
Bankovni račun:
Sudske takse: 840-29701845-54
Depozit: 840-304802-44
Prijem pismena i rad sa strankama: 07:30 – 15:30
Sudska jedinica u Vranju
Adresa: ul. Stefana Prvovenčanog br. 1, 17500 Vranje
Telefon i faks: 017/422-359
Prijem pismena: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 10:00 – 13:00