Prvi osnovni sud u Beogradu

OBAVEŠTENjE

Zbog predstojeće rekonstrukcije zgrade „Palata pravde“, u ulici Savska br. 17a, sva odeljenja Prvog osnovnog suda iz Palate pravde, od 5.septembra 2016.godine, nalaziće se na adresi Bulevar Zorana Đinđića br. 104 (ulaz iz ulice Omladinskih brigada), zgrada „SIV 2“.

Adresa: Savska br. 17a
V.F. predsednika suda: Natalija Bobot
Telefon: 011/360-1400
Faks: 011/665-9167
E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs
Web sajt: http://www.prvisud.rs/

Predaja bilo kojih pismena sudu u elektronskoj formi putem E-maila se neće smatrati predajom sudu u smislu procesnih zakona, već se pismena moraju predati neposredno sudu ili preporučenom pošiljkom.