Drugi osnovni sud u Beogradu

OBAVEŠTENjE

Zbog predstojeće rekonstrukcije zgrade „Palata pravde“, u ulici Savska br. 17a, sva odeljenja Drugog osnovnog suda iz Palate pravde, od 5.septembra 2016.godine, nalaziće se na adresi ul. Katanićeva br. 15.

Adresa: Savska 17a
Predsednik suda: Ljiljana Brkić
Telefon: 011/360-1422
Faks: 011/66-59-295
E-mail: uprava@drugi.os.sud.rs
Web sajt: http://www.drugi.os.sud.rs/