Drugi osnovni sud u Beogradu

Adresa: Savska 17a
Predsednik suda: Ljiljana Brkić
Telefon: 011/360-1422
Faks: 011/66-59-295
E-mail: uprava@drugi.os.sud.rs
Web sajt: www.drugi.os.sud.rs