Osnovni sud u Kosovsoj Mitrovici

Adresa: Bosanska 7, 38220 Kosovska Mitrovica
V.F. Predsednika suda: Lidija Vučurović
Telefon (pisarnica): 028/497-828
Telefon i faks: 028/497-228
E-mail: uprava@km.os.sud.rs
Prijem stranaka u pisaranici: 08:00 - 14:00