Osnovni sud u Kragujevcu

Adresa: Trg vojvode Radomira Putnika br. 4
Predsednik suda: Zoran Ilić
Telefon:
Centrala: 034/307-600
Uprava: 034/335-677
Faks: 034/335-486
E-mail: uprava@kg.os.sud.rs
Web sajt: www.kg.os.sud.rs
Radno vreme suda je od 07:30 do 15:30 časova u kom vremenu se i predaju pismena sudu.
Sudski spisi se mogu razgledadi u periodu od 10:00 do 14:00 časova.
Služba overe, a radi efikasnosti i potreba građana, ima produženo radno vreme i to utorkom i četvrtkom do od 07:30 do 18:00 časova.
Zamenik V.F. predsednika suda prima stranke svakog petka u nedelji, u periodu od 14:00 do 15:30 sati po prethodnoj prijavi kod sekretara suda.