Osnovni sud u Kragujevcu

Adresa: Trg vojvode Radomira Putnika br. 4
Predsednik suda: Zoran Ilić
Telefon:
Centrala: 034/307-600
Uprava: 034/335-677ViEtDeVtRiCk
Faks: 034/335-486
E-mail: uprava@kg.os.sud.rs
Web sajt: www.osnovnisudkg.net
Radno vreme suda je od 07:30 do 15:30 časova u kom vremenu se i predaju pismena sudu.
Sudski spisi se mogu razgledati u parničnoj i krivičnoj pisarnici svakog radnog dana od 10 do 14 časova, kao i u pisarnici izvršnog odeljenja, u isturenoj zgradi suda, na adresi ulica Knez Mihaila br.2, svakog radnog dana od 12 do 14 časova.
Zamenik predsednika suda prima stranke jednom nedeljno u periodu od 11 do 13 časova po prethodnoj prijavi kod sekretara suda.