Osnovni sud u Prijepolju

Adresa: Valterova 171
Predsednik suda: Mileta Bezarević
Telefon i faks: 033/712-110
E-mail: uprava@pp.os.sud.rs
Razgledanja i prepisivanja spisa: 07:30 - 15:30
Izdavanje uverenja i izvoda iz javnih knjiga: 07:30 - 15:30
Overa isprava: 07:30 - 15:30

Sudska jedinica u Novoj Varoši
Adresa: Karađorđeva bb, 31320 Nova Varoš
Telefon: 033/61-583