Upravni sud

Adresa: Nemanjina 9, Beograd
Predsednik suda: Jelena Ivanović
Telefon: 011/363-5174, 011/360-4606
Faks: 011/363-5285
E-mail: kabinet@up.sud.rs
Web sajt: www.up.sud.rs
Prijemni šalter u sedištu suda: 07:30 - 15:30

Odeljenja suda:

Kragujevac
Adresa: Kneza Mihajla 2/II
Telefon: 034/617-0031

Niš
Adresa: Vojvode Putnika bb
Telefon: 018/415-0092

Novi Sad
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6
Telefon: 021/661-6893