Viši sud u Kosovskoj Mitrovici

Adresa: Karađorđeva bb, 38227 Zvečan
V.F. predsednika: Nikola Kabašić
Telefon i faks: 028/ 665-103
E-mail: uprava@km.vi.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 09:00 - 14:00