Privredni sudovi

Nadležnost

Privredni sudovi Srbije su prvostepeni sudovi koji su nadležni za sporove koji nastanu povodom privrednog poslovanja i to:

  • u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća i njihovih asocijacija (privrednih subjekata), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti pa i kada je, pod određenim uslovima, u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice
  • u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti intelektualne svojine;
  • u sporovima koji proizilaze iz primene propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji
  • vodi postupak za upis preduzeća, drugih pravnih lica i subjekata u sudski registar
  • vodi postupak prinudnog poravnanja i stečaja i postupak likvidacije
  • određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na osnovu odluka privrednih sudova
  • odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih i arbitražnih odluka
  • odlučuje o privrednim prestupima, privremenim merama, pravnim posledicama presude.

Organizacija sudova, ovlašćenja i odgovornosti

Sedamnaest prvostepenih privrednih sudova Srbije mogu se rangirati po veličini prema broju sudija-od troje sudija u Privrednom sudu Priština do 65 sudija u Privrednom sudu Beograd.