Početna > O sudovima > Osnovni sudovi > Pregled organizacije > Osnovni sud u Leskovcu >

Osnovni sud u Leskovcu

Adresa: Koste Stamenkovića br.16 ,16000 Leskovac
Predsednik suda: Miodrag Janković
Telefon: 016/242-812, 016/242-825
Faks: 016/21-44-77, 212-160
E-mail: uprava@le.os.sud.rs
Web sajt: www.le.os.sud.rs
Radno vreme: 7:30 - 15:30 (pauza: 08:30 - 09:00)

Predsednik prima stranke u sedištu suda, utorkom od 12:00 do 15:00 časova, bez prethodnog zakazivanja.
Šalteri za prijem i overu sa strankama rade u toku propisanog radnog vremena od 07:30 do 15:30 časova.
Razlgedanje spisa vrši se radnim danima od 09:30 do 13:30 časova.
Informator Osnovnog suda u Leskovcu možete preuzeti ovde.

Tekući račun – redovan: 840-999621-20
Tekući račun – depozit: 840-278802-56
Tekući račun – takse: 840-29658845-44
Tekući račun – novčane kazne: 840-29624845-97

Sudska jedinica u Vlasotincu

Аdresа: Ul. Маrka Oreškovića br. 3, 16210 Vlasotince
Zamenik V.F. predsednika suda: Zoran Milošević
Telefon: 016/875-335, 016/875-324
Faks: 016/875-118