Početna > O sudovima > Osnovni sudovi > Pregled organizacije > Osnovni sud u Loznici >

Osnovni sud u Loznici

Adresa: 15300 Loznica, Jovana Cvijića bb
V.F. Predsednika suda: Saša Knežević
Telefon:
Kabinet predsednika suda: 015/898-135
Sekretar suda/faks: 015/893-308
Sudska pisarnica: 015/883-201
Računovodstvo: 015/882-314
E-mail: uprava@lo.os.sud.rs
Web sajt: www.lo.os.sud.rs
Prijem pismena: 07:30 - 15:30
Sudska pisarnica: 08:00 - 14:00
Overa pismena: 08:00 - 15:00
Prijem stranaka kod predsednika suda: 10:00 - 12:00

Sudska jedinica Ljubovija
Adresa: 15320 Ljubovija, Vojvode Mišića broj 45
Telefon: 015/661-950