Početna > O sudovima > Osnovni sudovi > Pregled organizacije > Osnovni sud u Nišu >

Osnovni sud u Nišu

Adresa: Vožda Karađorđa 23, 18000 Niš
Predsednik suda: Goran Spasić
Telefon:
Sudska uprava: 018/504-158
Portparol suda: 064/819-68-54
Informacije: 018/504-102
Faks: 018/527-664
E-mail: uprava@ni.os.sud.rs
Web sajt: www.ni.os.sud.rs

Brojevi računa:
Redovni račun: 840-1002621-41
Račun depozita: 840-281802-77
Račun kazni i troškova postupka: 840-29627845-21
Račun sudskih taksi: 840-29661845-65

Rad sa strankama:
Predsednik suda: četvrtkom 10:00 - 12:00
Odeljenje overa: 08:00 - 14:30
Izvršno odeljenje: ponedeljkom, sredom i petkom 08:00 - 09:30