Apelacioni sud u Nišu

Adresa: Vojvode Putnika bb
Predsednik suda: Dragan Jocić
Sudska uprava: 018/506-801
Upravitelj pisarnice: 018/506-735
Faks: 018/282-250
E-mail: uprava@ni.ap.sud.rs
Web sajt: www.ni.ap.sud.rs