Početna > O sudovima > Osnovni sudovi > Pregled organizacije > Osnovni sud u Vršcu >

Osnovni sud u Vršcu

Adresa: Žarka Zrenjanina 41 – 43
Predsednik suda: Goran Nikolić
Telefon: 013/831-343, 013/835-137, 013/833-539
Faks: 013/831-343
E-mail: uprava@vs.os.sud.rs
Web sajt: www.vs.os.sud.rs
Predsednik suda radi sa stranakama sredom od 12:00 do 14:00 časova.
Razgledanja i prepisivanja spisa: 11:00 - 14:00
Izdavanje uverenja i izvoda iz javnih knjiga: 11:00 - 14:00
Overa isprava: 07:30 - 15:30

Sudska jedinica Bela Crkva
Adresa: Jovana Cvijića bb, 26340 Bela Crkva
Telefon i faks: 013/851-171