Prekršajni sud u Beogradu

Adresa: Timočka br. 14, Beograd
Predsednik suda: Milan Marinović
Telefon: 011/2836-053, 011/2835-340, 011/2836-172
Telefon i faks: 011/2836-171
Web sajt: www.bg.pk.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Odeljenje suda u Barajevu
Adresa: Svetosavska 2, 11460 Barajevo
Telefon: 011/830-2146
E-mail:

Odeljenje suda u Grockoj
Adresa: Bulevar Oslobođenja 2, 11306 Grocka
Telefon: 011/850-0482
E-mail: