Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu

Adresa: ul. Kneza Aleksandra br. 29, 32300 Gornji Milanovac
Predsednik suda: Mila Lazarević
Telefon i faks: +381 32 716-615
Pisarnica: +381 32 710-007
E-mail: prekrsajno@open.telekom.rs, prekrsajnisudgm@open.telekom.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30


Informator o radu suda