Prekršajni sud u Jagodini

Adresa: Kneginje Milice 15, 35000 Jagodina
V.F. predsednika suda: Nenad Petrović
Telefon i faks: 035/245/304
E-mail: sud.pr.ja@gmail.com
Rad sa strankama: 07:30 - 15:30

Оdeljenje Suda u Ćupriji
Adresa: Каrađorđeva br. бб
Telefon i fax: 035/8475-270, 035/8470-306
E-mail: sud.pr.jacu@gmail.com

Оdeljenje Suda u Svilajncu
Adresa: Svetog Save br. 64
Telefon i fax: 035/321-205
E-mail: prekrsajisv@gmail.com

Оdeljenje Suda u Despotovcu
Adresa: Saveza boraca br. 71
Теlefon i fаx: 035/613-366, 035/611-267
E-mail: sud.pr.des@gmail.com 
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Stranke i druga zainteresovana lica primaju predsednici odeljenja u toku radnog vremena.