Prekršajni sud u Kragujevcu

Adresa: Trg Slobode br. 3, 34000 Kragujevac
(u zgradi Skupštine grada Kragujevca, kancelarije na III, IV i V spratu)
Predsednik suda: Suzana Rajović
Predsednik suda: 034/331-757, 034/306-181
Pisarnica: 034/306-157 (158)
Izvršenje: 034/306-183 (184)
Telefon i faks: 034/330-290
E-mail: prekrsajnisudkg@gmail.com, prekrsajnisudkg@hotmail.com
Prijem stranaka u svim službama je svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Odeljenje suda u Batočini
Adresa: Kralja Petra Prvog br. 37, 34227 Batočina
Telefon i faks: 034/6841-116
Pisarnica: 034/6843-077

Odeljenje suda u Kniću
(u zgradi Opštine Knić)
Adresa: 34240 Knić
Telefon i faks: 034/510-141
Pisarnica: 034/510-976
E-mail: szpknic@open.telekom.rs

Odeljenje Suda u Rači
(u zgradi Opštine Rača)
Adresa: Karađorđeva br. 4, 34210 Rača
Telefon i faks: 034/751-278
E-mail: racaprek@open.telekom.rs