Prekršajni sud u Kraljevu

Adresa: Trg Jovana Sarića broj 1
V.F. predsednika suda: Vladimir Đurašković
Telefon i faks: 036/321-591
Pisarnica: 036/306-116
E-mail: prekrsajnisudkv@open.telekom.rs
Prijem stranaka radnim danom od 07:30 do 15:30 časova.

Odeljenje u Vrnjačkoj Banji
Adresa: Kruševačka 17a, Vrnjačka Banja
Telefon i faks: 036/611-475