Prekršajni sud u Kruševcu

Adresa: ul. Stevana Sinđelića br. 1, 37000 Kruševac
Predsednik suda: Marina Đorđević
Telefon: 037/423-723
Faks: 037/423-722
E-mail: prekrsajnisudks@yahoo.com, prekrsajnisudks@gmail.com

Odeljenje suda u Aleksandrovcu
Adresa: ul. 29. Novembra bb, 37230 Aleksandrovac
Telefon i faks: 037/751-172

Odeljenje suda u Brusu
Adresa: ul. Mike Đorđevića bb, 37220 Brus
Тelefon i faks: 037/826-359

Odeljenje u Varvarinu
Adresa: ul. Marina Marinovića bb, 37260 Varvarin
Тelеfon i faks: 037/788-838

Odeljenje u Ćićevcu
Adresa: ul. Karađorđeva bb, 37210 Ćićevac
Telefon i faks: 037/811-169

Radno vreme suda je od 07:30 do 15:30 časova kao i prijem stranaka.
Dežurni sudija koji se smenjuje na sedam dana radi od 12:00 do 20:00 časova, kao i u toku noći ukoliko postoji potreba.