Prekršajni sud u Lazarevcu

Adresa: ul. Karađorđeva br. 19, Lazarevac
(u zgradi sudske jedinice Drugog osnovnog suda u Lazarevcu na drugom spratu)
Predsednik suda: Milica Živojinović
Telefon: 011/8120-636
Faks: 011/8120-606, 011/8120-080
E-mail: preksudlz@open.telekom.rs
Prijem stranaka: 08:00 - 14:00