Prekršajni sud u Novom Sadu

Adresa: Bulevar oslobođenja 58, Novi Sad
Predsednik suda: Kamenko Kozarski
Telefon: 021/4896-100
Faks: 021/4896-132
E-mail: prek.sud.ns@gmail.com
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Radno vreme sa strankama: 08:00 - 15:00

Informator o radu

Odeljenje suda u Vrbasu
Adresa: Palih boraca 9/c, Vrbas
Telefon i faks: 021/703-063

Odeljenje suda u Beočinu
Adresa: Svetosavska bb, Beočin
Telefon i faks: 021/870-482

Odeljenje suda u Titelu
Adresa: Glavna 14, Titel
Telefon i faks:021/2960-092