Prekršajni sud u Prijepolju

Adresa: ul. Valterova br. 173, Prijepolje
Predsednik suda: Spomenka Divac
Telefon: 033/716-405
Telefon i faks: 033/712-355
E-mail: prekrsajnisudpr@open.telekom.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30
U hitnim slučajevima Sud radi i van radnog vremena, kao i subotom i nedeljom, za dane praznika, tako da se proces u ovom Sudu odvija neprekidno, cele godine.

Odelenje suda u Novoj Varoši
Adresa: ul. Karađorđeva br. 32, Nova Varoš
Telefon: 033/64-337
Telefon i faks: 033/62-790

Odelenje suda u Priboju
Adresa: ul. Limska br. 28, Priboj
Telefon i faks: 033/445-454, 033/445-529