Prekršajni sud u Prokuplju

Adresa: Tatkova br. 1, Prokuplje
Predsednik suda: Slađana Drašković
Telefon i faks: 027/329-552
E-mail: prekrsajnisudpk@beotel.net
Rad sa strankama: 12:00 - 14:00

Odeljenje u Blacu
Adresa: Kosančić Ivana bb, Blace
Telefon: 027/371-113
E-mail: sudzaprblace@open.telekom.rs
Prijem stranaka utorkom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova.

Odeljenje u Kuršumliji
Adresa: Palih Boraca br. 37, Kuršumlija
Telefon i faks: 027/381-083
E-mail: sudzapr.kursumlija@open.telekom.rs
Prijem stranaka utorkom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova.