Prekršajni sud u Rumi

Adresa: Železnička br. 13, 22400 Ruma
Predsednik suda: Marija Gmizić
Telefon i faks: 022/474-324
E-mail:
prekrsajiruma@orion.rs  
izvrsenjeruma1@gmail.com

Radno vreme Prekršajnog suda u Rumi je od 07:30 do 15:30 časova radnim danima, a posle radnog vremena, subotom, nedeljom i državnim praznicima organizovana je pripravnost sudija.

Odeljenje u Staroj Pazovi
Adresa: Ćirila i Metodija br. 18, 22300 Stara Pazova
Telefon i faks: 022/310-309
E-mail: oozpstpazova@open.telekom.rs

Odeljenje u Inđiji
Adresa: Dunavska br. 2, 22320 Inđija
Telefon i faks: 022/560-741
E-mail: prekrsaji@indjija.net

Odeljenje u Pećincima
Adresa: Školska br. 5, 22410 Pećinci
Telefon: 022/436-025
Faks: 022/436-874
E-mail: oozp.pecinci@gmail.com

Odeljenje u Irigu
Adresa: Nikole Tesle br. 4, 22406 Irig
Telefon i faks: 022/461-274
E-mail: prekrsajiirig@gmail.com