Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

Adresa: Svetog Dimitrija br. 39, Sremska Mitrovica
Predsednik suda: Zorica Marinković Ilievski 
Telefon: 022/600-191
Faks: 022/600-126
E-mail: prekrsajnisud.sm@gmail.com
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Odeljenje suda u Šidu
Adresa: Cara Dušana br. 4, Šid
Telefon: 022/712-723
E-mail: postupak@open.telekom.rs