Prekršajni sud u Smederevu

Adresa: ul. Omladinska br. 1
Predsednik suda: Milica Đorđević Veljković
Telefon: 026/4627-134
Faks: 026/647-515

Web sajt: www.sd.pk.sud.rs
E-mail: uprava@sd.pk.sud.rs

Rad sa strankama: 08:00 - 15:00

Odeljenje suda u Velikoj Plani
Adresa: ul. Momira Gajića br. 7
Теlefon: 026/516-354
E-mail: vp@sd.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Smederevskoj Palanci
Adresa: ul. Vuka Karadžića br. 22
Теlefon: 026/310-559
E-mail: sp@sd.pk.sud.rs
Rad sa strankama: 08:00 - 15:00