Prekršajni sud u Valjevu

Adresa: Vuka Karadžića 5, 14000 Valjevo
Predsednik suda: Zoran Stefanović
Telefon: 014/221-680, 014/221-377, 014/222-374
Računovodstvo: 014/220-454
Faks: 014/295-701
E-mail: prekrsajnisudva@open.telekom.rs
Radno vreme suda: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 07:30 - 15:30 (pauza: 09:00 - 09:30)

Odeljenje suda u Osečini
Adresa: Karađorđeva br. 78, 14253 Osečina
Telefon: 014/451-326
E-mail: prsudosecina@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Lajkovcu
Adresa: Nosioci Albanskih Spomenica bb
Telefon: 014/34-31-166
E-mail: prekjedlajkovac@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Ubu
Adresa: Trećeg Oktobra br. 4, 14210 Ub
Telefon: 014/411-335
E-mail: sprekrsajiub@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Ljigu
Adresa: Karađorđeva br. 37, 14246 Ljig
Telefon: 014/3445-144
E-mail: ogranzaprekrsaje@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Mionici
Adresa : Vojvode Mišića 38 , 14242 Mionica
Telefon : 014/3422-009
E-mail : prekrsajimionica@open.telekom.rs