Prekršajni sud u Zaječaru

Adresa: Generala Gambete 44/IV, Zaječar
Predsednik suda: Slađan Savić
Telefon: 019/422-734
Faks: 019/442-176
Web sajt: www.za.pk.sud.rs
E-mail: prekrsajnisudza@gmail.com
Rad sa strankama: 08:00 - 14:00

Odeljenje suda u Boru
Adresa: ul. 7. Juli br. 29, 19210 Bor
Telefon: 030/432-670
E-mail: oozpbor030@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Knjaževcu
Adresa: ul. Kej Dimitrija Tucovića br. 5, 19350 Knjaževac
Telefon: 019/733-017
E-mail: prsudknjaz@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Sokobanji
Adresa: ul. Svetog Save br. 21, 18230 Sokobanja
Telefon: 018/830-824
E-mail: preksajsb@open.telekom.rs

Odeljenje suda u Boljevcu
Adresa: ul. Solunskih boraca br. 1, 19371 Boljevac
Telefon: 030/63-534
E-mail: prekboljevac@gmail.com