Prekršajni sud u Kosovskoj Mitrovici

Adresa: Nemanjina 48, 38220 Kosovska Mitrovica
V.F. predsednika suda: Tatijana Virijević
Telefon: 028/497-050
Rad sa strankama: 08:00 - 15:00

Odeljenje suda u Gračanici
Telefon: 038/65-185

Odeljenje suda u Ranilugu
Telefon: 028/076-183