Prekršajni apelacioni sud

Adresa: Timočka 15, Beograd
Predsednik suda: Zoran Pašalić
Portparol suda: Aleksandar Ilić
Telefon: +381 11 308-3403
Faks: +381 11 308-3471
E-mail: uprava@pkap.sud.rs 
Web sajt: www.pkap.sud.rs
Rad sa strankama: Miroslav Janjetović
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik ili sudija Miroslav Janjetović, po ovlašćenju predsednika svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova.

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Kragujevac

Adresa: Trg Slobode 3, Kragujevac
Predsednik odeljenja u Kragujevcu: sudija Miroslav Petrović
Telefon: +381 34 335-796
Faks: +381 34 331-939
E-mail: visi.prek.sud.kg@gmail.com

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Niš

Adresa: Vojvode Putnika BB, Niš
Predsednik odeljenja u Nišu: sudija Ljiljana Milić
Telefon: +381 18 513-663
Faks: +381 18 282-246
E-mail: visi.prek.sud.ni@gmail.com

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Novi Sad

Adresa: Bulevar Oslobođenja 58, Novi Sad
Predsednik odeljenja u Novom Sadu: sudija Mirjana Tukar
Telefon: +381 21 525-136
Faks: +381 21 523-440
E-mail: visi.prek.sud.ns@gmail.com